پارک فناورى تجارى بتن یار محلى براى انجام فعالیت‌هاى تحقیق و توسعه در مجاورت فضاى تولید و فرآورى محصولات، همچنین بعنوان زیرساختى جهت توسعه و صادرات محصولات و خدمات این شرکت است.

 

واحدهاى تحقیق و توسعه (R&D)، واحدهاى صنعتى مستقل و کوچک (SBU) و نمایندگان بازار و صنعت در این فضا گرد هم مى‌آیند تا تمامى فرآیند تحقیقات تا محصول در فضایی متمرکز انجام شود.