حکیم اعظم

دفتر مرکزی شرکت رسوبات‌گیری ایران واقع در میدان ونک (خیابان حکیم اعظم) واقع گردیده است. به دلیل حساسیت‌های کارفرما پروژه بصورت Top-Down بتنی اجرا گردیده است. کارفرماشرکت رسوبات‌گیری ایرانموقعیتمیدان ونک (خیابان حکیم اعظم)نوع قراردادمشاوره، تامین و کنترل بتننوع محصول مصرفیبتن خودتراکم، اکسپوز، مقاومت‌بالا، آب‌بند و نفوذناپذیرمتراژ۶۰۰ مترمربعمدت زمان اجرا۲ سال