رستوران نماوا

میکروسمنترستوران اختصاصی نماوا در ساختمان مرکزی شرکت شاتل در خیابان شریعتی واقع شده است. در این پروژه از محصول کد ۱۰۳ (میکروسمنت) بعنوان تکسچر و پوشش دیواره استفاده است. کارفرماشرکت شاتلموقعیتخیابان شریعتینوع قراردادطراحی، نظارت و اجرانوع محصول مصرفیکد ۱۰۳متراژ۱۰۰ مترمربعمدت زمان اجرا۱ ماه