تلفن تماس:

617 10 910 - 021

جستجو
Close this search box.

کفسازی پاک چوب

کارفرما —– موقعیت شهر اهواز نوع قرارداد نظارت و اجرا محصول مصرفی بتن الیافی متراژ —– مدت زمان اجرا ۳ ماه